2015

Ολυμπιάδα Πληροφορικής 2015 - Θέματα και Σημειώσεις:
  • Α' γύρος (Σάββατο, 17/1/2015, 10.00 πμ)
  • Προκαταρκτικά προβλήματα Β' γύρου:
    1. Α' πρόβλημα (31/1/2015)
    2. Β' πρόβλημα (14/2/2015)
    3. Γ' πρόβλημα (28/2/2015)
    4. Δ' πρόβλημα (10/3/2015)


Σεμινάρια Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου: