2015

Ολυμπιάδα Πληροφορικής 2015 - Θέματα και Σημειώσεις:
    1. Α' πρόβλημα (31/1/2015)
    2. Β' πρόβλημα (14/2/2015)
    3. Γ' πρόβλημα (28/2/2015)
    4. Δ' πρόβλημα (10/3/2015)


Σεμινάρια Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου: