2016

Ολυμπιάδα Πληροφορικής 2016
 • Camp (1-3/4/2016)
 1. http://www.spoj.com/problems/FARIDA/ (DP)
 2. https://uva.onlinejudge.org/index.php?option=onlinejudge&page=show_problem&problem=941 (Toposort + DP)
 3. http://www.spoj.com/problems/NHAY/ (KMP / Rabin karp)
 4. http://www.spoj.com/problems/SUB_PROB/ (Aho Corasick)
 5. http://www.spoj.com/problems/FISHER/ (DP)
 6. http://www.spoj.com/problems/GHOSTS/ (DAG)
 7. https://www.hackerrank.com/contests/ioi-2014-practice-contest-2/challenges/guardians-lunatics-ioi14 (DP + Divide & Conquer optimization)
 8. http://www.spoj.com/problems/GOODG/ (Dynamic Convex hull trick)
 • Γ' Γύρος (Τετάρτη, 4/5/2016, 10.00 πμ, Λύκειο Παλουριώτισσας)
 • JBOI (Για μαθητές Γυμνασίου, Κυριακή, 8/5/2016, 10.00 πμ, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο)