Ασκήσεις

Α' Γύρος
 • Μάθημα 1 (Είσοδος-Έξοδος): Basic programming
 • Μάθημα 2 (Δομές διακλάδωσης): Control structures
 • Μάθημα 3 (Δομές επανάληψης): Loops
 • Μάθημα 4 (Πίνακες): Arrays
 • Μάθημα 5 (Δισδιάστατοι Πίνακες): Arrays 2D
 • Μάθημα 6 (Δυαδική Αναζήτηση): Searching
 • Μάθημα 7 (Ταξινόμηση Φυσαλίδας): Sorting
 • Μάθημα 8 (Συμβολοσειρές): Strings

Β' Γύρος
 • Μάθημα 9 (Vectors): Vectors
 • Μάθημα 10 (Στοίβες): Stacks
 • Μάθημα 11 (Συναρτήσεις): Functions
 • Μάθημα 12 (Αναδρομή): Recursion
 • Μάθημα 13 (Γράφοι): Graph basics
 • Μάθημα 14 (Διάσχιση γράφων): Easy, Medium 
 • Μάθημα 15 (Συντομότερα μονοπάτια): Shortest paths
 • Μάθημα 16 (Ελάχιστα Συνδετικά Δέντρα): MST
 • Μάθημα 17 (Ουρές): Queues
 • Μάθημα 18 (Δυναμικός Προγραμματισμός): Easy DP, Medium DP, Hard DP