Επικοινωνία

  • Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής (Cyprus Cοmputer Society): 22 460680

Συνδεθείτε με την ομάδα στο Facebook:
https://www.facebook.com/groups/610831902269002/

Ακολουθήστε την ομάδα στο twitter:

Συνδεθείτε με την ομάδα στο slack:
https://coinformatics.slack.com/join/shared_invite/enQtNzc1MjAxNDc2MTk4LTMyNzU1OWIzNjFhZjY5ODgwMGVhNTkyZWI3NDI2NDA3ZDhjNWY3NGQ1YmM2NDE1ZDkyNWE2NmI5MWE3MDRhYmI#/