Επικοινωνία


Συνδεθείτε με την ομάδα στο facebook:
https://www.facebook.com/groups/610831902269002/

Ακολουθήστε την ομάδα στο twitter:

Συνδεθείτε με την ομάδα στο slack:
https://join.slack.com/t/coinformatics/shared_invite/enQtMjU1Nzk5NTU4ODAzLTEzYjFjYzljNWQ1MDA3YTEyNTI1MzYxZjJkMzJhZjE3YjVmM2ViYmJhODNmNTkwM2UyOTYxZDBjN2ExYzA1M2Y