Διαγωνισμοί

Οι πιο κάτω διαγωνισμοί τρέχουν στη διαδικτυακή πλατφόρμα HackerRank. Αρχικά, δημιουργήστε ένα λογαριασμό χρησιμοποιώντας τα ίδια στοιχεία με άλλους λογαριασμούς σας (facebook, google ή github) ή απλά δημιουργήστε ένα δικό σας λογαριασμό όπως βλέπετε στην πιο κάτω εικόνα:Ο διαγωνισμός απεθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου με βασικές γνωσεις προγραμματισμού σε: Απλές ακολουθιακές δομές, Δομές διακλάδωσης και Δομές Επανάληψης.
Ημερομηνία και ώρα έναρξης: Σάββατο 17/10/2015, 00:00μμ.
Ημερομηνία και ώρα λήξης: Σάββατο 24/10/2015, 00:00πμ.

Ο διαγωνισμός απεθύνεται σε μαθητές Λυκείου με γνωσεις προγραμματισμού σε: Δομές προγραμματισμού, Συμβολοσειρές, Πίνακες (μονοδιάστατους, δισδιάστατους), Ταξινόμηση, Αναζήτηση).
Ημερομηνία και ώρα έναρξης: Σάββατο 17/10/2015, 00:00μμ.
Ημερομηνία και ώρα λήξης: Σάββατο 24/10/2015, 00:00πμ.

Ο διαγωνισμός απεθύνεται σε φοιτητές με γνωσεις προγραμματισμού σε: Δομές δεδομένων, Συμβολοσειρές, Γράφους, Συντομότερα μονοπάτια, Δυναμικό προγραμματισμό.
Ημερομηνία και ώρα έναρξης: Σάββατο 17/10/2015, 00:00μμ.
Ημερομηνία και ώρα λήξης: Σάββατο 24/10/2015, 00:00πμ.