Μαθήματα

  • Οι πιο κάτω διαφάνειες αποτελούν την ύλη για τον πρώτο και δεύτερο γύρο. 
  • Οι ασκήσεις κάθε μαθήματος βρίσκονται στην τελευταία διαφάνεια κάθε παρουσίασης.

Μάθημα 1: Είσοδος - Έξοδος

Μάθημα 1Μάθημα 2: Δομές Διακλάδωσης

Μάθημα 2Μάθημα 3: Δομές Επανάληψης

Μάθημα 3Μάθημα 4: Πίνακες

Μάθημα 4Μάθημα 5: Δισδιάστατοι Πίνακες

Μάθημα 5Μάθημα 6: Δυαδική Αναζήτηση

Μάθημα 6Μάθημα 7: Ταξινόμηση Φυσαλίδας

Μάθημα 7Μάθημα 8: Συμβολοσειρές

Μάθημα 8Μάθημα 9: Vectors

Μάθημα 9Μάθημα 10: Στοίβες (Stacks)

Μάθημα 10Μάθημα 11: Συναρτήσεις (Functions)

Μάθημα 11Μάθημα 12: Αναδρομή (Recursion)

Μάθημα 12Μάθημα 13: Γράφοι (Graphs)

Μάθημα 13Μάθημα 14: Διάσχιση Γράφων

Μάθημα 14Μάθημα 15: Συντομότερα Μονοπάτια

Μάθημα 15Μάθημα 16: Ελάχιστα Συνδετικά Δέντρα (Αλγόριθμος του Prim)

Μάθημα 16


Μάθημα 17: Ουρές (Queues)

Μάθημα 17


Μάθημα 18: Δυναμικός Προγραμματισμός (Dynamic Programming)

Μάθημα 18