Θέματα

Κυπριακή Ολυμπιάδα Πληροφορικής (COI)
Παγκόσμια Ολυμπιάδα Πληροφορικής (ΙΟΙ)
Βαλκανική Ολυμπιάδα Πληροφορικής (ΒΟΙ)
Βαλκανική Ολυμπιάδα Πληροφορικής Γυμνασίων (JBOI)
Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Πληροφορικής Γυμνασίων (EJOI)