Θέματα 2022-2023

Ημερομηνίες διαγωνισμού

 • Α' Γύρος (Online, 23/12/2022 - 7/1/2023)

 • Β' Γύρος (Onsite, 5/3/2023)

 • EJOI: (Onsite, 23/4/2023)

 • Γ' Γύρος: 1η μέρα (Onsite, 30/4/2023) - 2η μέρα (Onsite, 7/5/2023)

Ακολουθήστε τα πιο κάτω βήματα


 • Κάντε εγγραφή στην Παγκύπρια Ολυμπιάδα Πληροφορικής.

 • Εγκαταστήστε ένα μεταγλωττιστή C/C++ (Code::Blocks).

 • Διαβάστε ένα εγχειρίδιο της C++ (Βιβλίο Πληροφορικής Β' Λυκείου, σελίδες 87-240).

 • Δείτε τις σημειώσες και δοκιμάστε τις ασκήσεις (Μαθήματα)

 • Δείτε το υποστηρικτικό υλικό (Υλικό)

 • Λάβετε μέρος σε διαγωνισμούς (Διαγωνισμοί)

 • Εγγραφείτε στην πλατφόρμα Hackerrank (Για συμμετοχή σε διαγωνισμούς).

 • Συνδεθείτε με την ομάδα στο Twitter.

 • Συνδεθείτε με την ομάδα στο YouTube.